Storholmens Vikingaförening

Storholmens Vikingaförening

Stiftelsen Storholmen arrenderar marken och sköter det arkeologiska friluftsmuseets/vikingabyn Storholmens drift, men det är framför allt medlemmarna i den ideella Storholmens vikingaförening som levandegör vikingabyn. Storholmens Vikingaförening bildades 1994 och hette fram till 2015 ”Aquila Maritimus forn- och medeltidsförening”. Föreningen är friluftsmuseets stödförening. Medlemmarna befolkar vikingabyn och levandegör vikingatiden med sin kunskap på olika sätt. Föreningen håller kurser, föredrag och studieresor för medlemmarna och håller även i olika projekt, evenemang och kurser för allmänheten.

Medlem

Som medlem erbjuds du möjligheter att delta i Vikingabyns aktiviteter, t ex kurser och resor av olika slag, både i föreningens egen regi och i stiftelsens. Du får fortlöpande information om aktiviteter riktade till medlemmar eller allmänhet samt uppdaterad information om Vikingabyn Storholmen.

Föreningens syfte:

Utdrag ur föreningens stadgar:
”§ 2. Föreningens huvudinriktning skall vara att i olika former främja intresset för, och kunskaper om, nordisk forntid och medeltid samt främja samarbete mellan föreningar med liknande intresse.”

Medlemsavgift

Betala in medlemsavgiften på föreningens bankgiro 456-8465 och skicka kontaktuppgifter till medlem@storholmen.org så får du information om verksamheten. Fyll i informationen tydligt, med fullständigt namn, adress, telefonnummer och födelseår.

Enskild: 150 kr för år 2020
Familj: 300 kr för år 2020