Vikingaliv hantverk och slöjd

Levande historia

Genom att uppleva en svunnen tid med smak, doft, syn, hörsel och känsel blir kunskapen förankrad i kroppen! Levandegörande historia  är ett bra komplement till traditionellt lärande. Att själv prova att spinna en tunn tråd på en slända ger en respekt och en förståelse för det arbete som ligger bakom material och kläder som vi idag tar för givet.

Se trailer om vår pedagogiska verksamhet här!

Historien som bollplank

Historia kan användas som ett bollplank till våra egna liv och ge perspektiv på vår samtid. Vi arbetar för att ifrågasätta mytbilder om vikingatiden. Programmet fokuserar vardagslivet, men ger även vidare utblickar över viktiga kulturkontakter och influenser från andra områden som format livet här.
Kontakta bokning@storholmen.org

Upplevelsens tid:  5 timmar
Max antal: 35 barn (med nedanstående program)
Pris: 9,500 kr
Bokning: Via mail: bokning@storholmen.org
Frågor? Maila info@storholmen.org eller ring 070-3425170.

Program

Välkomst

Gruppen välkomnas utanför vikingabyn på grässlätten av en pedagog i autentiska vikingadräkt som presenterar sig och berättar om dagen.

Döden förenar oss alla – Vandring bland vikingatida gravar och knotiga ekar

Dagen inleds med att vi vandrar genom gravfältet och naturreservatet Norra Malma. Vi reflekterar över vilka som fick- och inte fick- dela gemenskap på gravfältet. Vi talar om gravarna, hur man tänkte kring döden och livet efter detta och hur det kan ha gått till när någon sörjd närstående gick till den sista vilan för mer än tusen år sedan. Samtalet inbjuder till att väcka tankar till barnens egna erfarenheter och hur vi begraver och sörjer våra döda idag på olika sätt, och hur det över tid och rum varit både olika och väldigt lika.

Att tillhöra en familj, vad betydde det?

Innan vi går ner till vikingabyn gör vi en ceremoni som utgör övergång till en vikingatida lekram. Barnen delas in i mindre grupper. Vi kallar dessa grupper för ”ätter”, familjer. Barnen som hamnar i samma ätt tillhör för resten av dagen samma familj och ska samarbeta med sysslor och lekar. En ”äldste” bland barnen utses, som blir familjens beskyddare. Vi talar om ättens betydelse under vikingatiden och vad det innebar att vara utesluten ur ätten. Vi talar om fredlösa som fick bo i utmarkerna. Hur levde de? Hur försörjde de sig?

I leken ryms livets alla aspekter!

Vi samlas på tunet för att prova på olika lekar som finns beskrivna i den isländska Eddan eller är bevarade i lektradition i Skandinavien. Familjerna möter varandra och leker rövkrok, domarring, sparka bläse, släppkäpp, tuppfäktning med mera. Vi talar om hur lekar kan/kunde knyta vänskapsband, utgöra en träning inför strid eller till att hitta en partner.

Matsäckspaus

Efter de livliga lekarna äter barnen medhavd matsäck äts vid elden och får en stunds vila.

Vikingatida hantverk

Dagen fortsätter med tre vikingatida hantverk och sysslor, som tovning, brödbakning, glaspärlemakeri eller smide. Aktiviteterna varierar beroende på ålder och gruppens storlek samt vädret. Vi reflekterar över den möda som krävdes för att hålla sig med saker som vi idag tar för givet. Vi talar om viktiga kulturförbindelser mellan Roslagen och andra delar av världen. Möten och utbyten av idéer och uppfinningar som var viktiga då, har påverkat vår egen tid.

Gruppaktivitet och avslutning

Som avslutning samlas vi alla ätter gemensamt i skiftesverkshuset. Dagen summeras, och antingen pratar vi om vikingatiden eller så berättas en mytologisk vikingasaga.

Aktiviteterna kan variera beroende på gruppens storlek och ålder, samt väderlek.

Se trailer om vår skolverksamhet här!