Ett arkeologiskt friluftsmuseum

Vikingabyn Storholmen är ett arkeologiskt friluftsmuseum som startades av en liten skara 1995–96. För att driva museet bildades Stiftelsen Storholmen. Vi verkar för ett öppet, inkluderande och levande kulturarv. Målgruppen är bred, med fokus på barn och familjer.

I museet finns sju hus utförda i olika slags vikingatida byggnadstekniker.  En stor långhall med spåntak invigdes 2019. Museet har också en smedja, kokhus med grillplats, örtagårdar, runstenar och två vikingatida båtrekonstruktioner.

Besök vikingabyn

Vi erbjuder skolprogram, visningar, evenemang för grupper och öppen sommarverksamhet. Då sjuder museet av liv med upplevelser för alla åldrar. Gruppbesök kan bokas året om.

Vi vill att våra besökare får med sig nya insikter, som förbluffar och väcker nyfikenhet eller som ger nya tankeställare om hur historia skapas.

Organisation

Stiftelsen Storholmen  är museets juridiska person. Den arrenderar marken från Norrtälje kommun, sköter ekonomin, och annat som rör driften. Till museet är även knuten en ideell förening, Storholmens vikingaförening.

 • Se filmen om vikingabyn

  Här är en informationsfilm om vår verksamhet. Den gjordes i anslutning till museets 20-årsjubileum för några år sedan.

 • Storholmens Vikingaförening

  Storholmens Vikingaförening startades 1994 och har sedan 1995 varit en vänförening till Storholmens Arkeologiska Friluftsmuseum. För att komma i kontakt med föreningens styrelse, eller om du vill bli medlem: medlem@storholmen.org…

 • Stiftelsen Storholmen Norden

  Vikingabyn Storholmen startades av en liten skara 1995–96. För att driva museet och ge det långsiktig stabilitet bildades Stiftelsen Storholmen 1996, som är museets juridiska person. Stiftelsen drar upp riktlinjerna…

Stöd museet

 • Stöd museet

  Museet har behov i stor och smått. Vi är jätteglada för ekonomiskt stöd, men behöver även saker som fårull, allmogeredskap som laggkärl, fårskinn och annat. Vår fina vikingahall har bland…

 • Nätverk, samarbete & sponsorer

  Tack alla samverkansparter! Vi har många samarbetspartner som bidrar med värdefulla insikter, kunskap och stöd till verksamheten, som till exempel andra museer och medlemsorganisationer, liksom sponsorer och bidragsgivare. Museala medlemsorganisationer…

 • Volontärarbete

  På sommaren samlas folk från olika håll i världen i Vikingabyn för att arbeta tillsammans. De flesta som du möter hos oss kommer från stödföreningen Storholmens Vikingaförening, andra kan vara…