Program med lekar och berättande

Levande historia

Barnen får en mångsinnlig upplevelse av hur livet kunde ha tett sig för tusen år sedan. Vi fokuserar på vardagslivet, men ger även vidare utblickar över viktiga kulturkontakter och influenser från andra områden som format livet här. Målgruppen är årskurs 3 och 4, men kan anpassas till äldre och yngre elever.

Historia kan användas som ett bollplank till våra egna liv och ge perspektiv på vår samtid. Programmet syftar till att ge kunskap om vikingatiden men också att skapa reflektioner till barnens samtid och egna erfarenheter.

Kontakta bokning@storholmen.org

Upplevelsens tid: ca 3 timmar
Max antal: ca 40 personer
Pris 2020: 225 kr/pers inkl moms
Minimipris per grupp: 4.300 kr
Bokning: Via mail: bokning@storholmen.org
Frågor? Maila info@storholmen.org eller ring 070-3425170.

Önskas ett program som överskrider 40 personer, kontakta oss så komponerar vi ett program som passar er grupp. Det går även att boka ett mer omfattande program med hantverk/slöjd.

Program

Besök på det vikingatida gravfältet

Dagen inleds med att vi vandrar genom gravfältet och naturreservatet Norra Malma. Vi reflekterar över vilka som fick- och inte fick- dela gemenskap på gravfältet. Vi talar om gravarna, hur man tänkte kring döden och livet efter detta och hur det kan ha gått till när någon sörjd närstående gick till den sista vilan för mer än tusen år sedan. Samtalet syftar till att väcka tankar till situationer i barnens samtid och hur vi begraver och sörjer våra döda idag på olika sätt och hur det över tid och rum varit både olika och väldigt lika.

Att tillhöra en familj

Innan vi går ner till den vikingatida miljön gör vi en ceremoni som utgör övergång till en vikingatida lekram. Barnen delas in i mindre grupper. Vi kallar dessa grupper för ”ätter”, familjer. Barnen som hamnar i samma ätt tillhör för resten av dagen samma familj och ska samarbeta med sysslor och lekar. Vi talar om ättens betydelse under vikingatiden och vad det innebar att vara utesluten ur ätten.

I leken ryms livets alla aspekter!

Vi samlas på tunet för att prova på lekar som finns beskrivna i de isländska sagorna eller är bevarade i lektraditionen. Familjerna möter varandra och leker  domarring, sparka bläse, släppkäpp, tuppfäktning med mera. Vi talar om hur lekar kan/kunde knyta vänskapsband, utgöra en träning inför strid eller till att hitta en partner.

Vikingatida brödbakning och matsäcksstund

Efter de livliga lekarna behövs en stunds vila. Vi samlas runt lägereldarna och bakar bröd av olika slags mjöl och örter. Vi reflekterar över den möda som krävdes för att hålla sig med mat vi idag ofta tar för givet. Barnen bakar och smakar olika slags bröd. Liknande tunnbröd bakas/har bakats i nästan hela världen fast på olika slags mjöl. Vi talar om kulturförbindelser mellan Roslagen och andra delar av världen. Barnen äter även medhavd matsäck och får en liten stunds paus.

Samling med berättande

Som avslutning samlas vi alla ätter gemensamt i skiftesverkshuset. Där berättar en viking en dramatiserad mytologisk vikingasaga. Den följs av en frågestund och en gemensam summering av dagen.

Aktiviteterna kan variera beroende på gruppens storlek och ålder, samt väderlek.