Storholmens Vikingaförening

Storholmens Vikingaförening startades 1994 och har sedan 1995 varit en vänförening till Storholmens Arkeologiska Friluftsmuseum.

För att komma i kontakt med föreningens styrelse, eller om du vill bli medlem: medlem@storholmen.org

Vi verkar för att skapa en levande vikingaby

Storholmens vikingaförening är nära knuten till museet och verkar tillsammans med Stiftelsen Storholmen för vikingabyns utveckling och framtid. Stiftelsen är ansvarig för museets verksamhet och platsen, medan föreningen är människorna som befolkar och levandegör vikingabyn. Föreningen är museets vänförening. Vi verkar tillsammans för målet att skapa en levande vikingaby som ger kunskap om vikingatiden till allmänheten. Det är denna nära samverkan som gjort att Vikingabyn Storholmen fortsätter frodas efter 25 år!

Storholmens Vikingaförening bildades 1994. Medlemmarna levandegör vikingatiden med sin kunskap på olika sätt. Föreningen håller kurser, föredrag och studieresor för medlemmarna både i och utanför vikingabyn.

Medlem
Som medlem har du möjlighet att delta i aktiviteter som föreningen arrangerar, t ex kurser och resor av olika slag. Föreningen medverkar även i de flesta av de aktiviteter stiftelsen arrangerar i Vikingabyn. Du får fortlöpande information om aktiviteter riktade till medlemmarna, samt uppdaterad information om Vikingabyn Storholmen.

Föreningens syfte
Utdrag ur föreningens stadgar:
”§ 2. Föreningens huvudinriktning skall vara att i olika former främja intresset för, och kunskaper om, nordisk forntid och medeltid samt främja samarbete mellan föreningar med liknande intresse.”

Medlemsavgift

Enskild: 150 kr för ett kalenderår
Familj: 300 kr för år kalenderår

Det finns två sätt att betala in medlemsavgiften. Antingen genom att sätta in pengar på föreningens bankgiro 456-8465 eller genom Swish till: 123 323 58 68. Efter inbetalning är gjord är det viktigt att skicka kontaktuppgifter till medlem@storholmen.org så du får information om verksamheten. Fyll i informationen tydligt med:

  • Fullständigt namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • Födelseår