Studiebesök på vikingabyn

 • Vikingaliv hantverk och slöjd

  Levande historia Genom att uppleva en svunnen tid med smak, doft, syn, hörsel och känsel blir kunskapen förankrad i kroppen! Levandegörande historia  är ett bra komplement till traditionellt lärande. Att…

 • Program med lekar och berättande

  Levande historia Barnen får en mångsinnlig upplevelse av hur livet kunde ha tett sig för tusen år sedan. Vi fokuserar på vardagslivet, men ger även vidare utblickar över viktiga kulturkontakter…

Övriga aktiviteter

 • Historiska Hantverkslägret 12-14 juli

  Hantverksläger i genuin järnåldersmiljö En arena för experter, vana utövare och amatörer att mötas på. Tillsammans ökar vi kunskapen om- och intresset för äldre slöjd och hantverk! Lägret innefattar heldagskurser,…

 • Kurs i att bygga grindhus

  Tack alla som deltog! Nu står stommen! Vi klurar nu på fortsättningen, såsom taktäckning och väggar. Beskrivning av kursen  som hölls under en vecka i juli 2022: Lär dig att…