Stiftelsen Storholmen Norden

Vikingabyn Storholmen startades av en liten skara 1995–96. För att driva museet och ge det långsiktig stabilitet bildades Stiftelsen Storholmen 1996, som är museets juridiska person. Stiftelsen drar upp riktlinjerna för museets mål och inriktning, är arbetsgivare, sköter ekonomi och myndighetskontakter och annat som rör driften.

Stiftelsen består av:
Britta Zetterström Geschwind: Ordförande
Jacob Christman: Vice ordförande
Erik Jansson: Ledamot
Henrik Stålhandske: Ledamot
Emil Geschwind: Ledamot
Miriam Anglemark Jansson: Suppleant

För att komma i kontakt med stiftelsens styrelse: info@storholmen.org