Stiftelsen Storholmen Norden

Vikingabyn Storholmen startades av en liten skara 1995–96. För att driva museet bildades Stiftelsen Storholmen 1996, som är museets juridiska person. Denna bildades för att ge friluftsmuseet stabilitet och sköta ekonomi, myndighetskontakter och annat som rör driften.

Stiftelsen består av:
Britta Zetterström Geschwind: Ordförande
Jacob Christman: Vice ordförande
Erik Jansson: Ledamot
Henrik Stålhandske: Ledamot
Emil Geschwind: Ledamot
Miriam Anglemark Jansson: Suppleant

För att komma i kontakt med stiftelsens styrelse: info@storholmen.org