Volontärarbete

På sommaren samlas folk från olika håll i världen i Vikingabyn för att arbeta tillsammans. De flesta som du möter hos oss kommer från stödföreningen Storholmens Vikingaförening, andra kan vara hantverkare som har sökt sig till oss.

Vi samarbetar också sedan 2001 med ett fredsorgan som heter Service Civil International. Organisationen grundades 1920 och har sedan dess jobbat för ett ekologisk och mångkulturellt samhälle präglat av solidaritet, icke-våld och förståelse mellan människor. SCI är en icke vinstdrivande volontärorganisation, oberoende av religion och politik.