Kurs i att bygga grindhus

Tack alla som deltog! Nu står stommen! Vi klurar nu på fortsättningen, såsom taktäckning och väggar.

Beskrivning av kursen  som hölls under en vecka i juli 2022:
Lär dig att med enkla handverktyg slöjda stommen till ett hus. Ett vedförråd? Hönshus? eller kanske ett lusthus? Efter kursen har du teoretisk och praktisk kunskap för att kunna bygga dig ett traditionellt grindhus själv. På kvällarna finns möjlighet att ta en bastu och ett dopp i sjön, umgås vid lägerelden, eller ströva i naturreservatet bredvid. Bland de månghundraåriga ekarna finns ett gravfält från yngre järnåldern.

Failed to process blocks/content-split template

Kursupplägg

Kursupplägg: 

Vi startar måndag kl 10.00 -16.30. På kvällen grillmiddag, och bastu för de som vill. Övriga dagar startar vi klockan 9.00 efter frukost i långhuset och avslutar 16.30. Därefter middag och gemyt.

Kursen inleds med en föreläsning: Grindbygg – historik, form och funktion. Sedan sätter vi igång byggandet. Deltagarna jobbar tillsammans två och två. Varje lag gör en knut och då får alla provat alla moment. Vi avslutar kursen på fredagen med att (prov)resa bygget.

Kursmaterial: Du får en detaljerad beskrivning av arbetsgången, principskisser, skalenlig ritning av exempelhus.

Verktyg: Du tar med dig stämjärn, klubba, fogsvans, vinkelhake, snickarpenna, (och om du har, yxa och täljkniv). Övriga specialverktyg ordnar vi med (som täljhästar, slöjd- och snickaryxor, täljknivar, bockar och stickyxa mm.)