Storholmens Vikingaförening

Storholmens Vikingaförening är knuten till Vikingabyn Storholmen

Storholmens Vikingaförening bildades 1994, ett år innan Vikingabyn  grundades och hette fram till 2015 ”Aquila Maritimus forn- och medeltidsförening”.
Föreningen är vikingabyns stödförening. Medlemmarna levandegör vikingatiden med sin kunskap på olika sätt. Föreningen håller kurser, föredrag och studieresor för medlemmarna och håller även i olika projekt, evenemang och kurser för allmänheten. Förenklat kan man säga att föreningens medlemmar levandegör vikingabyn och Stiftelsen Storholmen, som arrenderar marken, sköter driften.

Medlem

Som medlem erbjuds du möjligheter att delta i Vikingabyns aktiviteter, t ex kurser och resor av olika slag, både i föreningens egen regi och i stiftelsens. Du får fortlöpande information om aktiviteter riktade till medlemmar eller allmänhet samt uppdaterad information om Vikingabyn Storholmen.

Föreningens syfte:

Utdrag ur föreningens stadgar:
”§ 2. Föreningens huvudinriktning skall vara att i olika former främja intresset för, och kunskaper om, nordisk forntid och medeltid samt främja samarbete mellan föreningar med liknande intresse.”

Medlemsavgift

Betala in medlemsavgiften på föreningens bankgiro 456-8465 och skicka kontaktuppgifter till medlem@storholmen.org så får du information om verksamheten via mail. Fyll i informationen tydligt, med fullständigt namn, adress, telefonnummer och födelseår när du betalar in din medlemsavgift.

Enskild: 150 kr för ett kalenderår
Familj: 300 kr för ett kalenderår