Vi laddar om efter branden!

Vi arbetar för fullt med projektering av en ny vikingahall, att ersätta den som brann! Arbetet med att bygga den nya hallbyggnaden påbörjas sannolikt efter sommaren. Kanske vill du vara med och lära dig om kulturhistorisk taktäckning av kyrkspån, liknande de som täcker många av Norges stavkyrkor? Mer info om detta kommer, håll utkik!