Corona, information

Vi följer beslut och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen angående Coronaviruset och anpassar vid behov öppethållande och program.

I skrivande stund är sammankomster över 50 personer förbjudna. Kvarstår detta förbud kommer vi inte ha öppet för ströbesökare under Vikingasommar 21 juli-8 augusti. Däremot kommer vi kunna ta emot förbokade besök. Hävs förbudet kommer vi att ta emot ströbesökare som tidigare år, men vidta åtgärder gällande hygien och fördelning av besökare på området.

Om förbudet om sammankomster över 50 personer kvarstår i juli kommer vi ändå att kunna ta emot bokade mindre sällskap, liksom andra delar av året, förutsatt att inte bestämmelserna skärps ytterligare. Mer information om dessa program kommer på vår hemsida och via Facebook.