Tack alla samverkansparter!

Vi har många samarbetspartner som bidrar med värdefulla insikter, kunskap och stöd till verksamheten, som till exempel andra museer och medlemsorganisationer, liksom sponsorer och bidragsgivare.

Museala medlemsorganisationer

Museet är anslutet till en rad museala medlemsoganisationer, nationellt och internationellt. Sedan 2015 är vi medlem i FRI – de svenska friluftsmuseernas samarbetsorganisation. Storholmen är även medlem i EXARC (International Organisation of Archaeological Open Air Museums and Experimental Archaeology), som ingår i ICOM: International Council of Museums.  Vi är även medlem i IMTAL, The International Museum Theatre Alliance, som arbetar med lärande på museer. Vi samarbetar även i ett nätverk med andra arkeologiska fornbyar i Sverige som bland andra Gunnes Gård och Årsunda vikingagård.

Lokalt samverkar vi med Norrtälje museer och andra friluftsmuseer och kulturaktörer. Knuten till friluftsmuseet finns vänföreningen Storholmens vikingaförening, i en värdefull och viktig symbios.

Bidragsgivare & Sponsorer

Vikingabyn har ett årligt verksamhetsstöd med Norrtälje kommun som förhandlas vart tredje år. Marken arrenderars också av kommunen. Vikingabyn har även erhållit mycket värdefullt stöd av Roslagens sparbanks stiftelser, bland annat till barnverksamheten men även till vikingabyns nya hallbyggnad. I samband med Corona har vikingabyn även fått stöd av Statens kulturråd. Genom åren har vi även fått stöd av en rad lokala företag.

Varmt tack!