Bli stödmedlem

Vill du stödja museet kan du bli medlem i friluftsmuseets vänförening! Du väljer själv om du vill vara en aktiv medlem eller mest vara en stödmedlem.

Se här om hur du blir medlem i Storholmens vikingaförening!

Medlemmarna befolkar och levandegör vikingabyn med sin kunskap på olika sätt.