Om Vikingabyn Storholmen

Vikingabyn Storholmen är ett arkVikingar i båteologiskt friluftsmuseum som bildades 1996. Vi arbetar med att tolka och levandegöra arkeologiskt material på ett handgripligt och levande sätt för allmänheten.

Vårt mål är att förmedla vikingatiden på ett spännande och sinnligt sätt och att verka för ett öppet, inkluderande och levande kulturarv. Målgruppen är bred, med fokus på barn och familjer.

VerksaStorytellingmheten står på fyra ben: skolprogram, visningar,  öppethållande för allmänhet och turister, samt evenemang för grupper. Sommartid sjuder museet av liv, hantverk och aktiviteter för barnfamiljer. Höst och vår kommer skolklasser för att lära och leva vikingaliv med alla sinnen. Program för bokade gruppbesök anordnas året om.

Vi vill gärna att våra besökare ska få med sig nya insikter om vikingatiden, sådant som förbluffar och väcker nyfikenhet eller som ger nya tankeställare om hur historia skapas. 

Ihövdingahuset 3 beskuren museet finns sex hus utförda i olika slags vikingatida byggnadstekniker.  En stor långhall med spåntak invigdes 2019. Museet har också en smedja, kokhus med grillplats, två örtagårdar, runstenar och två vikingatida båtrekonstruktioner.

Storholmen drivs av Stiftelsen Storholmen. Till museet är även knuten en ideell förening, Storholmens vikingaförening. Den kan du läsa mer om er egen rubrik här till vänster.