Om Vikingabyn Storholmen

Vikingabyn Storholmen är ett arkeologiskt friluftsmuseum som startades av en liten skara 1995–96. För att driva museet bildades Stiftelsen Storholmen. Vi arbetar med att tolka och levandegöra vikingatiden på ett handgripligt och levande sätt för allmänheten. Vi verkar för ett öppet, inkluderande och levande kulturarv. Målgruppen är bred, med fokus på barn och familjer.

Vi erbjuder Storytellingskolprogram, visningar, evenemang för grupper och öppen sommarverksamhet. Då sjuder museet av liv med upplevelser för alla åldrar. Gruppbesök kan bokas året om.

Vi vill att våra besökare får med sig nya insikter, som förbluffar och väcker nyfikenhet eller som ger nya tankeställare om hur historia skapas. 

I museet finns sju hus utförda i olika slags vikingatida byggnadstekniker.  En stor långhall med spåntak invigdes 2019. Museet har också en smedja, kokhus med grillplats, örtagårdar, runstenar och två vikingatida båtrekonstruktioner.

Stiftelsen Storholmen  är museets juridiska person. Den arrenderar marken från Norrtälje kommun, sköter ekonomin, och annat som rör driften. Till museet är även knuten en ideell förening, Storholmens vikingaförening. Den kan du läsa mer om här.