Roslagens Sparbanks Stiftelser

Stort och varmt tack för generöst och oundgängligt stöd till den nya hallbyggnaden! Tack även för sponsring till olika evenemang, skolbesök samt bidrag till renoveringar genom åren!

Roslagens Sparbanks Stiftelsers Hemsida