Föredrag och kunskapscafé
Kl.  13.00 -15.30, Entré 50 kr

Britta Geschwind håller föredrag om Roslagens vikingatid och visar  utställningen ”Vikingatidens spår”  i den nya långhallen. Om vädret tillåter ges även en gravfältsvandring.

Britta är en av vikingabyns grundare. Hon är etnolog och arkeolog och har skrivit utställningen. Britta berättar om östliga kontakter, om vardagsliv, makt och kult och ger även övergripande kunskap om Vikingatiden och dess mytbilder.

Utställningen Vikingatidens spår – långväga möten, liv och död i Roslagen berättar om livet i Roslagen och om människornas långväga förbindelser, som påverkade livet här.

Passa även på att titta på vikingabyn och örtagårdarna. Om vädret vill, ser vi på Norra Malma gravfält och naturreservat där det finns 166 gravar och fornlämningar från yngre järnålder och vikingatid.

Fika kan köpas i anslutning till föredraget. Kaffe, mjuk kaka eller smörgås.
Inträde 50 kr. (Inkluderar föredrag, utställning samt ev gravfältsvandring.)

Varmt välkomna!