Tack för stöd till mångfaldsdag och till barnverksamhet!

logo bank stiftelse 2Tack vare stöd från Roslagens Sparbanks stiftelser, kan vi tillsammans med flera museer i Norrtälje Kommun arrangera en dag med inriktning mångfald och kulturhistoria! De bidrar även generöst med att alla Norrtälje kommuns skolbarn kan få ett subventionerat besök med sin klass på Storholmen.

Stort och varmt tack!