På grund ac Corona kan vi bara släppa in ett begränsat antal på området. För att vara säker på att få en plats rekommenderar vi därför starkt att du förbokar din biljett på visit Roslagen.

BOKA VIA VISIT ROSLAGEN HÄR

Det är också mycket viktigt att komma direkt när vi öppnar. Ej inlösta biljetter ges till besökare på kö.

Barnens arkeologidag den 28 juni är tyvärr fullbokad.

VARMT VÄLKOMNA!