image1Arbetarrörelsens Kulturpris

Stiftelsen Storholmen Norden tilldelades 2015 års kulturpris från Norrtälje Arbetarekommun, ABF Norrtälje och LO-facken.

Läs den fina motiveringen nedan!

Arbetarrörelsens kulturpris 2015