AKTUELLT

Kunskapscafe, vikingatiden Myter och rön, 6 september

Föredrag som nyanserar bilden av vikingahistorien.

Stöd från Roslagens Sparbanks stiftelser!

Tack för stöd till hustak och till barnverksamhet!

Vikingabyns familjefestival 2014

Tack till alla besökare! 

Sponsring till pallissad!

Holmen Skog har generöst bidragit med stockar!

voluntary work for peace

During summer you will meet vikings from all over the world!

Nya hus i vikingabyn!

Flera hus byggs just nu i museet. Bland annat två hantverkshus i skiftesverk vid entrén.

Storholmen bygger flera nya mindre hus i friluftsmuseet.  Kom och se hur husen växer fram!

Roslagens sparbanks stiftelser gav generöst bidrag till uppförandet av hövdingahuset som står klart. Det invigdes under våren 2011. Huset är byggt i skiftesverksteknik och har torvtak. Många av stolparna har snidade dekorationer i 900-tals stil, vilka snidades med yxa och kniv. Under sommaren 2013 målades en del av sniderierna med tidstypisk naturlig målarfärg, efter fynd avfärgrester som gjorts på vikingatida föremål av trä och sten. Målningsarbetet fortsätter.Det så kallade "Völvans och fyrkarlens hus", är också färdigt. Det är byggt i skiftesverk, lerklining och har torvtak. 

Just nu byggs två hantverkshus vid entrén. Det ena är nästan klart, endast inredningen saknas. Ett andra hantverkshus, en bronsgjutarverkstad är under uppförande. Entrén ska också få en vacker pallissad som också har påbörjats. 

Just nu pågår också renoveringen av "kungshallen" som behöver ett nytt yttertak. Till våren läggs det nya vedtaket.

Husen byggs i takt med de ekonomiska förutsättningarna. 

Publicerad: 2013-09-18

Telefon: +(46)0176-55311

E-post:  info@storholmen.org

Adress: Esplanaden 5A, 761 44 Norrtälje