Volontärarbete för fred

På sommaren samlas folk från hela världen i Vikingabyn Storholmen för att jobba tillsammans. De flesta som du möter hos oss kommer från stödföreningen Storholmens Vikingaförening, andra kan vara hantverkare som har hittat ut till oss. Storholmen samarbetar också med ett fredsorgan som heterAlla vikingarna Internationella Arbetslag (IAL). IAL är den Svenske grenen av ett internationellt fredsorgan Service Civil International (SCI). IAL grundades 1943 och har sedan dess jobbat för ett ekologisk och mångkulturellt samhälle präglat av solidaritet, icke-våld och förståelse mellan människor. IAL är en icke vinstdrivande volontär organisation oberoende av religion och politik.