Om Vikingabyn Storholmen

StorytellingSommartid sjuder museet av liv, hantverk och aktiviteter för barnfamiljer. Höst och vår kommer skolklasser för att lära och leva vikingaliv med alla sinnen. Program för bokade gruppbesök anordnas året om. Vi vill gärna att våra besökare ska få med sig nya insikter om vikingatiden, sådant som förbluffar och väcker nyfikenhet eller som ger nya tankeställare om hur historia skapas. 

Vikingabyn Storholmens verksamhet står på fyra ben: skolprogram, visningar,  öppethållande för allmänhet och turister, samt evenemang för grupper.

hövdingahuset 3 beskuren I museet finns fem hus i vikingatida byggnadstekniker.  Museet har också en liten smedja, kokhus med grillplats, två örtagårdar, runstenar och hagar.

Storholmen drivs av Stiftelsen Storholmen och grundades 1996. Till museet är även knuten en ideell förening, Storholmens vikingaförening.