Skolprogram 4 timmar

Målet med Storholmens barnverksamhet är att ge en möjlighet att med alla sina sinnen få en upplevelse av hur livet kunde ha tett sig för tusen år sedan. Att lära ut kunskap om vikingatiden, att ge lust till att lära mer om historia, och att motverka fördomar är vikingabyn Storholmens viktigaste uppgifter.

Levande historia

GlasugnLevande historia är ett spännande sätt för barn och ungdomar att bekanta sig med forntiden. Genom att kunna uppleva en svunnen tid med smak, doft, syn, hörsel och känsel blir kunskapen förankrad i kroppen! Levandegörande historia kan sägas vara de arkeologiska friluftsmuseernas sätt att föra fram och dela med sig av historia till besökaren. Det är ett bra komplement till traditionellt lärande. Att se en sländtrissa bakom glas i sin monter på museet får en helt annan, djupare innebörd om man fått prova på konsten att spinna själv.

Historien som bollplank

Målet med verksamheten är att ge barnen en möjlighet att med alla sinnen få en upplevelse av hur livet kunde ha tett sig för tusen år sedan. Att ge ny kunskap om vikingatiden, att ge lust till att lära mer om historia, och att motverka fördomar och mytbilder om vikingatiden är våra viktigaste uppgifter.

Historia kan användas som ett bollplank till våra egna liv och ge perspektiv på vår samtid. Att själv prova att spinna en tunn tråd på en slända ger en respekt och en förståelse för det arbete som ligger bakom material och kläder som vi idag tar för givet.

Upplevelsens tid: ca 4 timmar
Max antal: 40 barn (med nedanstående program)
Pris 2018: 250 kr/pers inkl moms
Minimipris per grupp: 5.000 kr
Bokning: Via mail: bokning@storholmen.org, eller via telefon: Tel: 0727-278912.
Frågor? Maila info@storholmen.org eller ring 070-3425170.

Programexempel

Besök på gravfältet Norra Malma bland knotiga ekar

Ett dagsbesök hos oss brukar inledas med att barnen ledsagas genom gravfältet. Vi berättar om gravarna, hur man tänkte kring döden och livet efter detta och hur det kan ha gått till när någon sörjd närstående gick till den sista vilan för mer än tusen år sedan. Det brukar även väcka tankar till situationer i barnens samtid och hur vi begraver och sörjer våra döda idag. De funderar även över arkeologens arbete. Får man gräva upp en annan människa? Är det skillnad om graven är 1000 år eller 100 år?

Vänskapsceremoni

Innan vi går ner till byn brukar vi göra en ceremoni i ekbacken där barnen delas in i de grupper som ska hantverka och göra olika aktiviteter under dagen. Vi kallar dessa grupper för ”ätter”, familjer. Barnen som hamnar i samma ätt tillhör för resten av dagen samma familj och ska samarbeta med dagens sysslor och lekar.

Lekar

Väl i byn möts barnen av byns innevånare. Vi samlas på tunet för att prova på olika lekar som finns beskrivna i den isländska Eddan eller som är bevarade i lektraditionen. Lekar som rövkrok, släppkäpp, sparka bläse, tuppfäktning med mera!

Matsäck och utställning

Efter de livliga lekarna behövs en stunds vila. Medhavd matsäck äts vid elden. Samtidigt ges tillfälle att utforska omgivningen eller titta på utställningen ”Vikingaliv”.

Vikingatida hantverk

Dagen fortsätter med en rad olika vikingatida hantverk och sysslor, exempelvis tovning,
brödbakning, glaspärlemakeri och smide. Aktiviteterna varierar beroende på gruppens
storlek, barnens ålder, samt väder och vind. Genom hantverken ges barnen möjlighet
att reflektera över den möda som krävdes för att hålla sig med saker som vi idag tar för
givet. Att själv få klara av att tända en eld utan tändstickor eller tillverka något med
egna händer ger ofta en alldeles särskild tillfredställelse.

Samling och avslutning

Dagen avslutas med en gemensam samling vid tingsplatsen eller i skiftesverkshuset. Det kan vara frågestund i kungshallen, dans, elduppgörning eller en fornnordisk saga till exempel.

Aktiviteterna kan variera beroende på gruppens storlek och ålder, samt väderlek.